2007-10-26

Өөрийн бизнэсээ эхэлцгээ~~Өнөөдөрийнх шиг тааламжит үе
Өнгөрсөн жилүүдэд байсангүй
Өсөж дэвжихийн тулд
Өөрийн бизнэсээ эхэлцгээ

Бодол санаагаа чиглүүлж
Болчимгүй алхам хийлгүйгээр
Байр сууриа батадгаад
Боломж бүхнийг ашиглацгаа

Тархи оюунаа ажиллуулан
Таатай нөхцөлийг бүрдүүлж
Тавьсан зорилгодоо хүрэхдээ
Төгс төлөвлөгөөг зохиоцгоо

Давж баршгүй саадуудыг
Дадлага болгон ашиглаад
Дууриах үлгэрлэл болж
Дэгжих бизнэсээ бүтээцгээ.
2005-12-01
Хөх-эгшин бүлгэм

No comments: