2007-10-28

Аз жаргалыг дуудъя~Хоног хоногын өдөртөө
Холын холдоо гялалзаж
Зовлон зовлонгоос тунах
Аз жаргал
Зовсоны дараа ирдэг.
Харц дугуйруулах нар шиг
Заяа маань өөрөө
Хатууг идэж байж
Зүдэрсний дараа жаргадаг.
Айдас айдасыг үргээж
Аз жаргал
Алган дээр минь унадаг
Амьдрал маань өөрөө
Атирсаны дaраа тэнийдэг.
Алс алсдаа байж
Алхам алхамаар ойртдог
Аз жаргал
Алдаа онооны жимтэй
Агшуун энэ орчлонгоос
Аз жаргалыг дуудъя.
2006-12
Хөх-эгшин бүлгэм

No comments: