2011-12-05

ОРОЛДЛОГОО

Буддийн гүн ухаан дотроо хэдэн хэдэн урсгал чиг талтай байдаг.Эдгээрийн дотроос хоосон чанарыг гол болгогч төв үзэл нь хумхийн тоос нь хуран бүрэлдэхэд аливаа юмсийн эх үүсвэр болдог бөгөөд хумхийн тоос нь өөрөө шороо,гал,ус,хий гэсэн махбодтой байдаг гэж заасан байна.
Хумхийн тоос гэдэг нь бидний сайн мэдэх атомийг хэлж байгаа юм.Шалтгаан байж байж нөхцөл үүснэ,тэгээд хумхийн тооснууд хуран нийлж биет юмс үүснэ.Үүсний дараа хумхийн тооснууд шалтгаан нөхцөлийн үүднээс салан задарна.Шалтгаангүйгээр юу ч үл буй болно,харин шалтгаанаар нөхцөлдөж үүссэн бүхэн хоосон чанарыг агуулна.Тийн учир мөнх бус байдаг.Энэ бүх үйл явц хөдөлгөөн юм.Хөдөлгөөн бол мөнх юм. Хөдөлгөөн явагдаж байгаа болохоор тэнд орон зай байгаа нь үнэн.Тиймээс орон зай бол бас мөнх юм.