2008-10-29

***

Шүлэггүй шүлэгч
Ирээдүйн төрөгсдөд
Шүлэг тэрлэнэ
Өнөөдрийн хүмүүс
Бөгсний цаас болгоно
Маргаашийн хүмүүс
Мэдрэмж олон амирлана

2008-10-29