2008-10-24

Харамсахгүй ээ.

Давтамжтай орон зайнд
Давтагдахгүй амьдрах
Ухааны цараа
Урдахь цаг хүнийг хүлээхгүй
Урсаад л өнгөрөх
Мөрөн мэтээ
Шороотой бага насанд
Шувууд цуцах
Өргөн тал шиг ирээдүй
Өмнө минь
Зэрэглээтэж...
Идэр илд шиг
Залуу насанд
Туурайтан эцэх
Оргил сүндэрлэж...
Хэн нэгний зараалаар
Боол мэт амьдарлаа
Боллоо,гүйцээ!
Бурхан намайг дахиад
Хүн болгоно гэвэл
Үгүй гэнээ.
Одоо энд би зогсож байна
Олдохгүй болсон ирээдүй
Өчигдөрөөр солигдож
Өргөн тал минь
Жимээр солигджээ
Хогын саванд дотор
Хог шиг биш хог байх
Ухааны цараа
Хоосон гараа ганзаглаад
Хоосон амьдралаас явахад
Харамсахгүй ээ.

2008-10-24

No comments: