2008-10-18

***

Яривал нэг хүн сонсоно
Бичвэл зуун хүн уншина.

2008-10-18