2009-12-26

***Энэ сэтгэл ухаарлаар биеэ барьж
Эс бодох бодохын дунд би амьдарч байна
Энэ сэтгэл ухаарлаар биеэ барьж
Эс харах харахын дунд би амьдарч байна
Энэ сэтгэл ухаарлаар биеэ барьж
Эс сонсох сонсохын дунд би амьдарч байна
Энэ сэтгэл ухаарлаар биеэ барьж
Эс үнэрлэх үнэрлэхийн дунд би амьдарч байна
Энэ сэтгэл ухаарлаар биеэ барьж
Эс амтлах амтлахын дунд би амьдарч байна
Энэ сэтгэл ухаарлаар биеэ барьж
Эс өгүүлэх өгүүлэхийн дунд би амьдарч байна
Энэ сэтгэл ухаарлаар биеэ барьж
Эс эдлэх эдлэхийн дунд би амьдарч байна
Энэ сэтгэл ухаарлаар биеэ барьж
Эс мэдрэх мэдрэхийн дунд би амьдарч байна
Энэ сэтгэл ухаарлаар биеэ барьж
Эс тэвчих тэвчихийн дунд би амьдарч байна
Энэ сэтгэл ухаарлаар биеэ барьж
Эс хайрлах хайрлахын дунд би амьдарч байна.

2009-12-26

Шүлгийн тoвч гаргалгаа
Шаналалаас зовлон үүсдэг гэж би боддог.Сэтгэлийн зовлонг хүн өөрөө дарж чадна.Яагаад гэвэл хүн өөрөө бурхан гэж Будда хэлсэн байдаг.Өөрийн сэтгэлээс урган гарах хүсэл таашаал нь шаналал зовлонг авч ирдэг.Өөрийнхөө дотоод тэнгэрлиг хүч болох язгуур сэтгэл,ухаарлаар өөрийгөө сонсож биеэ барьж байх чадварыг сайн сурвал танд шаналал зовлон үгүй болно.Танд зовлон байлаа ч зовлон биш,зовлон үүслээ ч үүсээгүй болдог.Тэгэхлээр эс байх байхын дунд бид амьдарвал зөв амьдрал юм гэж би үзэж байна.

No comments: