2008-07-11

БҮХ ЮМС ТҮР ЗУУРЫНХ/гаргалгаа/
Бороо орж эхэлсэн л бол зогсож байгаа нь тэр!
Өглөө сэрсэн л бол тэр өдөр дуусаа!

Энэ дээрхи хоёр мөртөд тайлбар хийх гэж оролдоё! Бүх юмс хувиран өөрчлөгддөг боловч мөн чанараа үл гээмүй. Бид аливаа юмс болон үзэгдэлийг байгаагаар нь хардаг боловч энэ ч бас тийм сайн хангалттай тайлбар биш ажээ.Өөрөөр хэлбэл бид аливаа юмсыг мөн чанараар нь мөн аливаа үйлс болон үзэгдэлийн үрийг нь олж хардаг.Тийм ч учраас дээрхи хоёр мөртийг бичсэн санаа нь бол БҮХ ЮМС ТҮР ЗУУРЫНХ гэдэг энэ гүн утгатай үгийг өөр өнцөгөөс гаргалгаа болгон бичих гэж оролдсон юм.

2008-07-11