2008-05-05

Тэнд...
   Тэнд...


    
    
    Тэнд...
    Өнгө холилдсон зурагтай
    Өлмий дор гишгэгдэх эгшиг бий
    Тэнд...
    Хэн ч мэдрэхгүй мэдрэмжтэй
    Хуучин шүлэг шинээрээ бий
    Яг л тэнд...

    2008-05-05           No comments: